Cjenik dostavemjesto dostave iznos minimalne nrudžbe cijena dostave
     
Virovitica grad 20 gratis
Ribnjaci 20 gratis
Milanovac 20 gratis
Rezovac 20 gratis
Rezovačke Krčevine 20 gratis
Čemernica 20 gratis
Sv. Đurađ 20 gratis
Podgorje 20 gratis
Golo Brdo 20 gratis
Brezik 20 5
Korija do broja 100 20 5
Š. Bukovica  50 15
Lozan 100 25
Vukosavljevica 100 30
Rogovac 100 30
Bušetina 100 30
Okrugljaća 100 30
Lukač 50 10
Turanovac 100 10
Kapela Dvor 100 10
G.Bazje 100 20
Terezino Polje 100 30
Veliko Polje 100 30
Žlebine 100 30
Suhopolje 50 10
Borova 50 10
Pčelić  100 25
Jugovo Polje 100 20
Kapan 100 10
Orešac 100 30
Lipovac 100 15
Gradina 100 20
Rušani 100 30
Dugo selo 100 15
Cabuna 100 30
Bačevac 100 15
Pepelana 100 30
Budakovac 100 30
Detkovac 100 30
Vladimirovac 100 30
Budrovac 100 20
Naudovac 100 20
Gaćište 100 30
Zvonimirevo 100 20